PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

LOGO DAUGAVPILS 17. VIDUSSKOLA

Dienas klasesVakara klases
Stundu izm.Nodarbību sarakstsPārbaudes darbu grafiksKonsult.Fakult.,individ.un grupu nodarbībasInteressu izgl.