PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

LOGO DAUGAVPILS 17. VIDUSSKOLA

Pusdienas 1.-4.kl.izgl.Pusdienas 5.-9.kl.izgl.Pusdienas 10.-12.kl.izgl.LaunagsProduktu paka