Skolas vēstures lappuses

 

Daugavpils 17.vidusskola tika dibināta 1992.gadā uz 12.vidusskolas krievu plūsmas bāzes.

Mūsu skolas sākumi cieši saistīti ar Daugavpils 12.vidusskolas vēsturi, kas savu darbību uzsāka 1944.gadā kā Daugavpils 1.latviešu vidusskola.

1962.gadā skolā izveidojās divas plūsmas - krievu un latviešu. Šajā laikā 4.astoņgadīgajā skolā Kauņas ielā 8 tika atvērta pirmā krievu klase.

Kopš 1971.gada skola kļuva par Daugavpils 12.vidusskolu.

1992.gadā krievu plūsma bija atdalīta no 12.vidusskolas. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas Domes lēmumu uz 12.vidusskolas krievu plūsmas bāzes bija izveidota Daugavpils 17.vidusskola.

Pēc ilgiem meklējumiem krievu plūsmai bija iedalītas telpas Poļu skolas ēkā Varšavas ielā 2.

Par skolas direktoru kļuva Jevģēnijs Javnušāns, par skolas direktora vietnieci - Ļubova Nazarova.

Skolā mēbeles bija tikai diviem mācību kabinetiem. Ēkas remontā bija jāiegulda milzīgs darbs un skolas kolektīvs pārvarēja šīs grūtības. Visu nepieciešamo savāca, lūdza citās skolās, pilsētas organizācijās un pat ārpus pilsētas.

Pateicoties skolas direktora enerģijai, 1992.gada 1. septembrī skola bija gatava uzsākt mācību gadu.

1993./1994. mācību gadā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes atbalstu skolai tika iedalītas 2 ēkas: Varšavas ielā, 45 - vidusskolniekiem un Liepājas ielā, 4 - sākumskolai.

Skolā tanī laikā mācījās 507 skolēni. Ēku remontam un iekārtošanai bija noteikts termiņš - 2 mēneši. Un atkal milzīgs skolotāju un tehniskā personāla darbs. Palīdzību sniedza arī pilsētas organizācijas un privātfirmas.

1993.gada 1.septembrī skola svinīgi uzņēma skolēnus un viņu vecākus jaunajās ēkās.

1997.gadā saskaņā ar Pilsētas Domes lēmumu skola tika apvienota ar Daugavpils 1.vakarskolu (direktore - Vita Ogorodņika). Mainīja arī skolas nosaukumu - Daugavpils 17.vidusskola ar vakara (maiņu) klasēm. Skolēnu skaits palielinājās 2 reizēs.

2000.gadā visas Daugavpils 17.vidusskolas klases atradās vienā ēkā - Varšavas ielā 45.

2001.gadā par skolas direktoru kļuva Ivars Šķinčs.

2002.gadā pēc mācību iestāžu optimizācijas plāna Daugavpils 14. pamatskola (direktore Aselina Saližina) tika reorganizēta un pievienota Daugavpils 17. vidusskolai. Kopējais skolēnu skaits pieauga līdz 1245. Skola kļuva par vienu no lielākajām skolām Daugavpilī.

No 2011. gada 1. septembra izglītības process notiek vienā ēkā Valmieras ielā 5.

 

Esam draudzīgi, abpusēji izpalīdzīgi un mīlam savu skolu.