Back

Domes rīkojums Nr. 699 "Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1. klasēs 2019./2020. mācību gadā"

 

Pielikums - Nr. 1

Kārtībai, - kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu.

 

Pielikums - Nr. 2

Kārtībai, - kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu.

 

 

 

Back